blogนี้เป็นเกี่ยวกับการศึกษา กรุณาแสดงความคิดโดยใช้คำสุภาพด้วยครับ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการสื่อสาร


จากการเรียนที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้ว และได้รู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ คือเทคโนโลยีที่ใช้จัดการกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นสามารถถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารส่งไปยังที่ต่าง ๆ ได้ตามต้องการอย่างรวดเร็วทันใจ อีกทั้งผู้ต้องการใช้สารสนเทศยังสามารถสืบค้นหาข้อมูลและข่าวสารที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากการรวมเทคโนโลยีสองอย่างเข้าด้วยกัน อย่างแรกคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอย่างที่สองคือเทคโนโลยีการสื่อสาร คำว่า เทคโนโลยี ในที่นี้หมายถึง ความรู้และวิธีการนำความรู้ไปใช้ สวนผลผลิตของเทคโนโลยีซึ่งทำให้เกิดการทำงานที่เราต้องการนั้น เราเรียกว่า ระบบ


(รูปภาพ)ระบบสารสนเทศประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับการสื่อสาร

จากรูปแสดงระบบสารสนเทศที่ประกอบด้วยฝ่ายส่งข้อมูลและฝ่ายรับข้อมูล แต่ละฝ่ายประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์กับระบบสื่อสาร และระบบสื่อสารของทั้งสองฝ่ายเชื่อมต่อถึงกันโดยสิ่งที่เรียกว่า ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channel) ซึ่งอาจเป็นสายโทรศัพท์ ใยแก้วนำแสง หรือคลื่นวิทยุก็ได้ ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ่กว่านี้ และอาจประกอบด้วยฝ่ายส่งและฝ่ายรับอย่างละหลายร้อยหลายพันรายก็ได้ ตามตัวอย่างสมมุติฝ่ายส่งข้อมูลต้องการส่งข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายตนไปให้แก่ฝ่ายรับ ฝ่ายส่งข้อมูลต้องจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบพร้อมส่ง และใช้โปรแกรมพิเศษ

ไปควบคุมระบบสื่อสารให้ส่งข้อมูลไปตามช่องทางการสื่อสาร ซึ่งในกรณีนี้ต่อสายตรงอยู่กับฝ่ายรับข้อมูลก็จะไปถึงฝ่ายรับข้อมูลโดยตรง ระบบสื่อสารของฝ่ายรับข้อมูล เมื่อรับข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อให้กับระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ายต้นข้อมูลก็จะปรากฏที่ระบบ
คอมพิวเตอร์นั้น
กรณีของระบบใหญ่ซึ่งมีผู้ส่งและผู้รับจำนวนมากราย ต้องมีวิธีการหาเส้นทางระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้รับรายที่ต้องการ อีกประการหนึ่ง ผู้ใช้แต่ละรายมักจะเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับ ยกตัวอย่างเช่น กรณีนักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยไปที่เว็บไซต์ของบริษัทคือ http://www.tipvarin.co.th คอมพิวเตอร์ของนักเรียนจะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งก่อน คือ สั่งข้อมูลร้องขอว่าต้องการข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ต่อมาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนก็จะทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นั้น เพื่อมาแสดงที่จอภาพ เป็นต้น
แหล่งความรู้
---->>วิกิพีเดีย
---->>บูรพา อาจสุวรรณ
--->>http://www.ThaiWBI.com

แบบฝึกหัด
เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากเทคโนโลยี 2 อย่าง คืออะไรบ้าง
2. การสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับต้องใช้อะไรจึงจะสามารถส่งผ่านกันได้
3. จงยกตัวอย่างช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 3 ช่องทาง
4. จงยกตัวอย่างกรณีที่ผู้ส่งและผู้รับเป็นคนเดียวกัน
5. กรณีที่ต้องการส่งผู้สั่งจะต้องเตรียมอะไรก่อนส่ง

19 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2554 00:53

  มีแบบนี้อีกมัยคัฟครูพวกเราชอบเนื้อหาของครูจังสอนหนูได้ป่ะ ร.ร.ร่มเมือง เป็นกำลังใจให้เสมอ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ13 มิถุนายน 2554 01:02

  ครูเป่งคนเก่งนะค่ะพวกหนูอยากเรียนกับครูจังเด็กร่มเมืองรักคุณครูนะกัฟทักทายพวกหนูกันบ้างนะค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เด็กโรงเรียนร่มเมืองน่ารักมากครับ

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ4 กรกฎาคม 2554 03:09

  ดีมากดีคับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:02

  ดีมากค่ะ อย่างเรียนกับครู ไม่รู้ว่าดุปาว

  ด.ญ.ณัฐณิชา โชติกมาศ

  โรงเรียนกันตังพิทยากร

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:02

  เก่งมากครับครูที่สอนพวกเราให้รู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:05

  ขอบคุณค่ะ ได้ประโยช์ในการศึกษามากเลยคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:06

  อยากเรียนด้วย เนื้อหาดี

  ด.ญ.ธัญญา ชื่นเสนาะ

  ตอบลบ
 8. น้องน้อง11 กรกฎาคม 2554 23:06

  ก็ดีคับผม

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:11

  ขอบคุณครับผม

  แต่ ด.ญ. นัทนิชา ไม่ทราบว่าคัย

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:13

  ขอบคุณมากครับ

  เด็กชาย วรากร แบบอย่าง

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:15

  ขอบคุณครับ
  ด.ช.บุรินทร์ ยศเพรช

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:18

  ขอบคุณค่ะ

  ดิฉัน นางสาว วารากร แบกยาง ค่ะ

  อยากจะเรียน กับครูมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:20

  ขอบคุณครับ

  เด็กชาย นันทวัฒน์ เหลืองอ่อน

  ม.2/3

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:21

  นางสาว บุญฤทธิ์ ศักดิรัตน์

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2554 23:29

  ไม่มีมารยาทเลยเด็กพวกนี้

  พูดก็ไม่เพราะ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ17 พฤศจิกายน 2554 03:57

  เยี่ยมๆๆสุดยอดไปเลย

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ3 มกราคม 2555 19:40

  ชอบมากคัพ

  ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น